Keli patarimai gynimams besirengiantiems studentams

Artėja bakalauro darbų gynimai ir, matyt, jau pradedate jiems rengtis. Manau, būtų naudingi keli patarimai, leidžiantys išvengti įprastų studentiškų klaidų.
Trumpai paaiškinsiu, kaip vyksta bakalauro darbų gynimai Komunikacijos fakultete, ir pateiksiu kelis patarimus.

Skaityti daugiau...


Magistrinio darbo gynimas

Po ilgo pasiruošimo, sėdime auditorijoje. Prasidėjo magistrinių darbų gynimas. Atsisėdau gale, apsiskleidžiau lapų krūva ir klausau.

Skaityti daugiau...


VU bibliotekoje – galimybė atlikti skaičiavimus su SPSS

VU bibliotekos centriniuose rūmuose jau yra galimybė dirbti su SPSS (angl. – Statistical Package for the Social Sciences). SPSS programa galite dirbti Profesorių skaitykloje (2 kompiuteriai), Filosofijos skaitykloje (2 kompiuteriai) ir Bibliografijos skaitykloje (1 kompiuteris). Skaityklų darbuotojai jus informuos, kuriuose kompiuteriuose yra įdiegta SPSS.

Skaityti daugiau...


DIPLOMINIAI DARBAI - RAŠOM IŠVADAS

"Studium Generale" straipsnis

Išvados – viena pagrindinių diplominio darbo dalių. Nuo jų suformulavimo priklauso diplominio įvertinimas, kadangi jos parodo darbo autoriaus gebėjimą savarankiškai išvesti pagrindinius teiginius iš gautų rezultatų.

Skaityti daugiau...


Kaip atlikti mokslinio - diplominio darbo tyrimą

"Studium Generale" straipsnis

Moksliniai tyrimai yra reikšmingi edukacine prasme, jie prisideda prie mokslinio darbo patirties kaupimo, ugdo kūrybišką ir kritinį mąstymą. Diplominio darbo esmė – tyrimo pagalba išspręsti išsikeltą mokslinę problemą ir gautų rezultatų pagrindu pateikti išvadas ir siūlymus, kaip galėtų būti sprendžiama problema, kokie tolimesni tyrimai galėtų būti atliekami ateityje.

Atliekant mokslinio darbo tyrimą svarbu laikytis šių taisyklių

Skaityti daugiau...


Kaip paruošti diplominio pristatymą

"Studium Generale" straipsnis

Diplominio darbo įvertinimas priklauso ne tik nuo jo parašymo, bet ir nuo mokėjimo jį pristatyti.
Pagrindinės taisyklės rengiant diplominio darbo pristatymą

Skaityti daugiau...


Mokslo darbai. Devyni žingsniai sėkmingai rašant diplomini darbą.

"Studium Generale" straipsnis

Sėkmingas mokslinio darbo parašymas didžiąja dalimi priklauso ne tik nuo turimų rašymo įgūdžių, bet ir nuo nuoseklaus ir tikslingo įdirbio.

Norėdamas pasiekti sėkmingo darbo rašymo rezultatą, turėtum vadovautis šiais esminiais darbo rašymo žingsniais:

Skaityti daugiau...


Geras pristatymas ir diplominį išgelbėja

Diplominio darbo rašymas – tikras galvos skausmas, kainuojantis studentams ne tik bemiegių naktų, tačiau ir dalį nervų ląstelių. Nors daugiausiai jėgų paprastai skiriame darbo turiniui rinkdami, sisteminami ir analizuodami informaciją, jo pristatymas turi ne ką mažiau reikšmės mūsų įvertinimui.

Skaityti daugiau...


Diplominis darbas - baigiamasis darbas


Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Diplominis darbas - baigiamasis darbas, pateikiamas, baigiant mokyklą. Apgynus suteikiamas kvalifikacinis laipsnis (baigus aukštąją mokyklą), mokyklos baigimo pažymėjimas (pvz., baigus Dailės mokyklą) ir kiti dokumentai.

Diplominių rūšys

Pagal akademines pakopas:

•          Bakalauro darbas (apgynus suteikiamas bakalauras, B.A., B. Sc.)
•          Magistro darbas, (apgynus suteikiamas magistras, M.A., LL.M., MBA etc.)

Diplominiai Lietuvoje

Lietuvoje diplominiai darbai rengiami tiek aukštosiose, tiek ir aukštesniosiose mokyklose. Taip pat papildomo ugdymo įstaigose, pvz., meno mokyklose. Sovietiniais metais ir po Nepriklausomybės atkūrimo diplominis darbas buvo ginamas daugelyje studijų programų (tuo metu vyravo diplominės studijos, iki kol įvestos bakalauro ir magistro pakopos).

Skaityti daugiau...