Keli patarimai gynimams besirengiantiems studentams

Posted by Administrator (admin) on 30-03-2013
Diplominių darbų pagalba. Patarimai Kaip užsisakomi magistro, bakalauro ar kiti rašto darbai. >>

Artėja bakalauro darbų gynimai ir, matyt, jau pradedate jiems rengtis. Manau, būtų naudingi keli patarimai, leidžiantys išvengti įprastų studentiškų klaidų.
Trumpai paaiškinsiu, kaip vyksta bakalauro darbų gynimai Komunikacijos fakultete, ir pateiksiu kelis patarimus.

Gynimai vyksta viešame baigiamųjų darbų komisijos posėdyje:

Patarimai:

Neviršykite pristatymui skirto laiko, nes komisijos pirmininkas turi teisę jus nutraukti. Prieš gynimą parepetuokite kalbą ir sekite laiką.

Kadangi darbo autorius ir jo tema jau pristatyti, nereikia dar kartą susakyti darbo pavadinimo, autoriaus ir vadovo. Pasisveikinkite ir pradėkite kalbėti apie darbo aktualumą, tikslą, uždavinius, turinį, empirinį tyrimą (jei toks yra), metodinius sprendimus, gautus rezultatus, išvadas.

Pristatyme svarbu išryškinti jūsų gautus originalius rezultatus. Pavyzdžiui, jeigu atlikote empirinį tyrimą, svarbu atskleisti jūsų unikalius metodinius sprendimus, gautus rezultatus. Nepamirškite aptarti ir darbo išvadų. Apie kitus būtinus pristatymo elementus skaitykite KF rašto darbų rengimo metodiniuose nurodymuose.

Kai kuriate pristatymo pateiktį, jokiu būdu nekopijuokite teksto iš darbo failo. Pateiktis – tai orientacinis darbo turinio planas, jame turi būti glaustos frazės ir/arba iliustracijos, apibūdinančios tai, apie ką kalbate.

Neskaitykite pateikties teksto. Kartais studentai linkę parašyti skaidrėse visą tekstą ir jį skaityti. Nedarykite to, bet geriau parenkite trumpą kalbos planą pateiktyje, o kalbos turinį išdėstykite atskiruose lapuose – geriau kortelėse, numeruotose pagal skaidrių seką. Aišku, visuomet geriau savo žodžiais pristatyti darbą. Kai kalbama gyvai, lengviau suvokti pranešimo turinį. Tačiau jeigu jaučiate, kad negalite suvaldyti jaudulio, geriau pasinaudokite kortelėmis, bent jau tam, kad galėtumėte žvilgtelėti į jas, jeigu ką nors pamirštumėte.

Patarimai:

Išnagrinėkite recenzento pastabas ir išrinkite svarbiausius klausimus, susijusius su darbo tikslu, turiniu, tyrimo metodikos sprendimais, gautų rezultatų aptarimu ir išvadomis. Pasistenkite argumentuoti savo pasirinktus sprendimus ir aiškiai tą pagrindimą išdėstyti komisijai.

Jeigu recenzentas pastebėjo klaidą, kurios atsiradimo tikrai negalite niekaip argumentuoti, pripažinkite tai.

Nevardykite smulkiai visų darbo apipavidalinimo trūkumų ir neminėkite apie kiekvieną, kad su pastaba sutinkate. Apie smulkesnius trūkumus vertėtų pasakyti, kad sutinkate su pateiktomis pastabomis nevardijant jų konkrečiai.

Patarimas:

Atsakant į komisijos ir recenzento klausimus vertėtų visada prisiminti, kad tai - mokslinė diskusija ir jos tikslas yra patikrinti, ar jūsų metodiniai sprendimai pagrįsti, kaip gebate apginti ir argumentuoti savo nuomonę. Nepriimkite klausimų asmeniškai, net jei tie klausimai atskleidžia jūsų klaidas.

Tikiuosi, šie patarimai bus naudingi, ir linkiu sėkmės. Beje, nepamirškite paskaityti apie gynimo tvarką KF rašto darbų rengimo metodikoje, joje rasite daugiau naudingos informacijos.

 

http://bukbibliotekininku.blogspot.com
Zinaida

Last changed: 30-03-2013 at 20:18:46