Kaip paruošti diplominio pristatymą

Posted by Nikolaj (nikolaj) on 30-03-2013
Diplominių darbų pagalba. Patarimai Kaip užsisakomi magistro, bakalauro ar kiti rašto darbai. >>

"Studium Generale" straipsnis

Diplominio darbo įvertinimas priklauso ne tik nuo jo parašymo, bet ir nuo mokėjimo jį pristatyti.

Pagrindinės taisyklės rengiant diplominio darbo pristatymą:

kalba turi būti glausta ir aiški; pristatymo metu turi būti akcentuojami svarbiausi diplominio darbo momentai; pranešimas turi trukti ne ilgiau kaip 10-12 min; iš viso pranešimo metu turėtų būti parodoma ne daugiau kaip 10-13 skaidrių.

Svarbu! Pranešimo negalima skaityti ištisai! Reikia stengtis laisvai pasakoti ir rodyti skaidres.

Diplominio pristatymas turi susidėti iš šių dalių:

1. Temos pavadinimo, universiteto, darbo autoriaus vardo ir pavardės, darbo vadovo vardo ir pavardės, miesto ir metų;

2. Tyrimo aktualumo (kuo pasirinkta tema yra aktuali, koks pasirinktos temos praktinis ir teorinis aktualumas);

3. Problemos (kokia darbe yra keliama esminė problema, į kurią ieškoma atsakymo);

4. Tyrimo objekto (kas konkrečiai darbe yra tiriama);

5. Tyrimo tikslo (ką darbe siekiama padaryti ir ištirti);

6. Uždavinių (darbo uždaviniai turi atitikti pagrindinius darbo skyrius);

7. Darbo struktūros ir eigos (įvardinami pagrindiniai darbo skyriai, kas juose buvo daroma ir gauta);

8. Tyrimo rezultatų (kokie gauti esminiai tyrimo rezultatai; juos galima pateikti grafiškai ar lentelių pavidalu);

9. Išvadų (išvados – tai atsakymai į išsikeltus uždavinius);

10. Siūlymų (siūlymai kaip spręsti tiriamą problemą);

11. Padėkos (pvz., ačiū už dėmesį!).

 

"Studium Generale" straipsnis
Visos teisės saugomos

Last changed: 01-02-2016 at 12:43:11